Joel Bladh

Grundare

Jag har jobbat med VA i 15 år och som konsult i cirka 14 år på Tyréns AB.
Februari 2019 tog jag steget och öppnade egen konsultfirma inom samma område. Jag ser verkligen fram mot att fortsätta arbeta med det viktigaste vi har på denna blåa planet, vattnet.

 Jag åtar mig uppdrag som underkonsult och direkt mot både offentliga och privata beställare i enlighet med ABK 09.  Självklart har jag även en konsultansvarsförsäkring på 120 basbelopp.

Under rubriken "Om mig" precis nedanför beskriver jag lite utförligare vad jag kan hjälpa till med.

Längre ner på sidan ses mer om min grundläggande kompetens och några referensuppdrag i urval. Fler referensuppdrags ses på sidan "REFERENSPROJEKT" (klicka på flik uppe till höger).

Tveka inte att höra av dig om du tror att jag kan hjälpa till att lösa dina VA-relaterade frågor, både stort som smått!

Kontakta mig:
E-post: joel@joelbladh.se
Telefon: +46 (0) 739 36 13 19

LinkedIn

Om mig

Jag är civilingenjör i Samhällsbyggnadsteknik och har
arbetat inom VA-sektorn sen 2002.

Arbetsuppgifterna har i huvudsak omfattat utredning och projektering av VA-ledningar i samtliga skeden och samordning av både VA-ledningar och övriga ledningar i mer renodlade ledningssamordningsuppdrag. Jag har ofta teknik- och uppdragsledaransvar i mina projekt. Jag kan även vara beställarrepresentant för planerade och pågående projekt.

Jag har stor erfarenhet av dagvattenprojekt i alla skeden.

Jag har god erfarenhet av överföringsledningar med huvudvikt på stora dimensioner i både mark och sjö.

Jag har även lång erfarenhet av uppdrag med nyanläggande av VA i så kallade omvandlingsområden.

Vidare har jag medverkat i strategiska utredningar och
kostnadskalkyler för val av lämpliga ledningssträckor.

Har god insikt i entreprenadjuridik och framtagande av
handlingar enligt AMA och kan även konsulteras för granskning av handlingar. 

Jag har också medverkat i flertalet kurser och utbildningar inom VA-området. 

Arbetserfarenhet

2019 - idag
Joel Bladh AB

Grundar bolaget och påbörjar teknisk konsultation inom VA.

2004 - 2019
Tyréns AB

VA-ingenjör

2003 - 2014

Luleå Tekniska Universitet

Forskningsingenjör, VA-teknik

"SIDOSPÅR": Författare till boken: Bygg en förmögenhet - Fixa familjens ekonomi som utkom 2016 (Roos & Tegnér).

Utbildning

Civ.ing samhällsbyggnadsteknik,
inriktning - teknisk miljövård

Luleå Tekniska Universitet, examensår 2002.

Fyra kompetenser som jag anser mig ha... 

Engagerad

Samarbetsvillig

Kommunikativ

Målinriktad

Referenser

Ett antal referenser i urval, se fler under sidan REFERENSPROJEKT

VA-UTREDNING, JARLABERG OCH CENTRALA
NACKA

Kund: Nacka kommun
Referens: Erika Västberg
Uppdraget omfattade att utreda VA-förutsättningarna för att möta den ökande befolkningen i och med cirka 14 000 nya bostäder och 10 000 arbetsplatser på västra Sicklaön till 2030.
 Uppdraget omfattade befintliga fastigheter och förväntad exploatering på ca 1400 bostäder i Jaralabergsområdet, 1500 bostäder i Vikdalen, 2000 bostäder i Bergs gård och 1500 bostäder i Järlahöjden. 

Systemlösning togs fram med:
- kapacitetsförstärkningar på grund av den
förväntade exploateringen,
- omläggningar vid konflikter med
exploateringar,
- nyläggningar av ledningar pga exploateringar,
- behov av pumpstationer där självfall inte går
att uppnå eller när kapacitet på befintliga pumpstationer är otillräcklig,
- dagvattenanläggningar pga reningskrav och behov av fördröjning,
- kostnadskalkyl för åtgärderna.
Roll: Uppdragsansvarig, teknikansvarig VA

KOSTNADSANALYS FÖR
DAGVATTENANLÄGGNINGAR

Kund: Stockholms Stad
Referens: Ulf Mohlander
Analys av och second opinion på anläggningskostnader för
dagvattenanläggningar som syftar till att vara
del av LÅP (Lokalt åtgärdsprogram) för Brunnsviken. Lokalisering, ytbehov, mängder och kalkyl.
Roll: Teknikansvarig kalkyl
 

Hoppas vi hörs!

© Copyright Joel Bladh AB - Teknisk konsult inom VA